Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2007

Offisielt fra statsråd

Budsjettåret 2007

Fra statsråd 15. september 2006 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2006-2007) – for budsjettåret 2007

Barne- og likestillingsdepartementet

Utgiftskap.: 800-868, 2530
Inntektskap.: 3830, 3854, 3855, 3859
( Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Utgiftskap.: 1000-1070, 2415, 2540
Inntektskap.: 4000-4070, 5575
( Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap.: 0001-0002, 1500-1583, 2445, 2470
Inntektskap.: 4506-4581, 5445-5446, 5470, 5607
( Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap.: 1700-1795
Inntektskap.: 4700-4799
( Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Utgiftskap.: 700-761, 2711-2790
Inntektskap.: 3700-3751, 5572, 5631
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap.: 61, 400-480
Inntektskap.: 3061, 3400-3474, 5630
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

For budsjettåret 2007
Svalbardbudsjettet

( Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap. : 500-587, 2412, 2425, 2427
Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5316, 5327, 5615-5616
( Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Utgiftskap.: 300-342
Inntektskap.: 3300-3342
( Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Utgiftskap.: 200-288, 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310, 5617
( Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Utgiftskap.: 1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5651, 5652
( Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Utgiftskap.: 1400-1472, 2465
Inntektskap.: 4400-4472, 5322, 5621
( Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap.: 900-953, 2421, 2426, 2460
Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5625, 5656
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap.: 1800-1870, 2440, 2490
Inntektskap.: 4800-4860, 5440, 5490, 5680, 5685
( Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap.: 1300-1380
Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5618-5619, 5622-5623
( Pressemelding)

Utenriksdepartementet

Utgiftskap. : 100-172
Inntektskap.: 3100
( Pressemelding)

Fra statsråd 22. september 2006 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2006-2007) – for budsjetterminen 2007:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiftskap.: 600-691, 2441-2442, 2620-2690
Inntektskap.: 3605-3690, 5701-5705
( Pressemelding)

Fra statsråd 29. september 2006 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St.prp. nr. 1 (2006-2007) – for budsjetterminen 2007:

Finansdepartementet

Utgiftskap.: 20-51, 1600-1651
Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5580, 5605, 5692
( Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2006-2007) for budsjettåret 2007
Statsbudsjettet
( Pressemelding)

St.prp. nr. 1 (2006-2007) for budsjettåret 2007
Skatte-, avgifts- og tollvedtak
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)
Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer
( Pressemelding)

St.meld. nr. 1 (2006-2007)
Nasjonalbudsjettet 2007
( Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 2 (2006-2007)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjonen høsten 2006)

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 151. Storting ved dets åpning ( Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding ( Melding om rikets tilstand).

Til toppen