Om søksmål knyttet til 23.konsesjonsrunde

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den 14. november starter rettssaken ved Oslo tingrett der Staten ved Olje- og energidepartementet er saksøkt av Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom.

Saken gjelder gyldigheten av vedtaket av 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.

Saksøkerne hevder at vedtaket er ugyldig fordi det er i strid med grunnloven § 112. Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket er truffet med klar hjemmel i lov, etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som er i tråd med de krav som følger av Grunnloven og annen lovgivning.

Lenke til sluttinnlegget fra Regjeringsadvokaten

Written closing submission to Oslo District Court

Lenke til statens tilsvar ifm søksmålet