Om søksmål knyttet til 23.konsesjonsrunde

Den 14. november starter rettssaken ved Oslo tingrett der Staten ved Olje- og energidepartementet er saksøkt av Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom.

Saken gjelder gyldigheten av vedtaket av 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.

Saksøkerne hevder at vedtaket er ugyldig fordi det er i strid med grunnloven § 112. Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket er truffet med klar hjemmel i lov, etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som er i tråd med de krav som følger av Grunnloven og annen lovgivning.

Lenke til sluttinnlegget fra Regjeringsadvokaten

Written closing submission to Oslo District Court

Lenke til statens tilsvar ifm søksmålet

Til toppen