Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Regjeringen kommer ikke til å fremme forslag om ny lov om omsorgssentre.

Den store tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015 var utfordrende å håndtere, derfor sendte Barne- og likestillingsdepartementet på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Høringsrunden om ny omsorgssenterlov ble avsluttet i november.

I løpet av 2015 kom det 859 barn til omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, mens antallet i fjor var 102. Ved utgangen av 2015 bodde det 753 barn i omsorgssentrene. Ved utgangen av 2016 bodde det 325 barn i omsorgssentrene. 

- Behovet for en ny omsorgssenterlov har endret seg, fordi antallet enslige mindreårige asylsøkere har sunket betydelig siden 2015. Det er derfor ikke behov for et mer fleksibelt lovverk for omsorgssentrene og regjeringen kommer derfor ikke til å fremme forslag om en omsorgssenterlov. Hvis antallet enslige mindreårige asylsøkere øker, vil regjeringen vurdere om det behov for å fremme loven, sier statssekretær Kai-Morten Terning (FrP).

Til toppen