Ønsker innspill til kommisjonens forslag til regelverk for digitale tjenester

Europakommisjonen presenterte 15. desember 2020 sin regelverkspakke for digitale tjenester. Den er en sentral del av EUs nye digitale strategi, og skal regulere tilbydere av ulike digitale tjenester, som e-handelstjenester, sosiale medier og digitale plattformer.

Forslagene skal bidra til å sikre grunnleggende rettigheter for alle brukere av digitale tjenester, gi større demokratisk kontroll og oversikt over plattformer, redusere risiko for manipulasjon og desinformasjon, og skape like vilkår for å fremme innovasjon, vekst og konkurransekraft, både i det indre marked og globalt.

Forslaget består av to forordninger, Digital Services Act og Digital Markets Act, som har høringsfrist henholdsvis 31. mars og 19. april i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer alle interesserte til å svare på kommisjonens høring, gjerne med kopi til departementet. Departementet ønsker også innspill til nasjonal posisjon. Innspill kan sendes til postmottak@kmd.dep.no innen 26. mars 2021.

Forslagene finnes her:

Forslag til regulering av digitale tjenester:

proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf (europa.eu)

Forslag til regulering av digitale markeder:

proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf (europa.eu)

Kommisjonens informasjonsside:

The Digital Services Act package | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Kommisjonens pressemelding:

Europe fit for the Digital Age: digital platforms (europa.eu)

Lenke til høringene finnes er:

Digital Services Act – deepening the internal market and clarifying responsibilities for digital services (europa.eu)

Digital Services Act package – ex ante regulatory instrument of very large online platforms acting as gatekeepers (europa.eu)