Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ønsker innspill til rapport om sikkerhet i ekomnettene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet utarbeidet en rapport som oppsummerer utfordringer og tiltak knyttet til sikkerhet og robusthet i ekomnettene. Departementet ønsker tilbakemelding fra tilbydere og brukere av ekomtjenestene på forslagene i rapporten.

Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester blir stadig viktigere for folk, næringsliv og offentlig forvaltning etter hvert som stadig flere av samfunnets funksjoner digitaliseres.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har presentert flere viktige rapporter om sikkerheten i elektroniske kommunikasjonsnett og hva som må til for å møte dagens og morgendagens trusler. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nkom samlet erfaringer fra utredninger og faktiske hendelser i rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak" (ROBIN-rapporten). 

Samferdselsdepartementet ønsker tilbakemelding fra tilbydere og brukere av ekomtjenestene og sender nå ROBIN-rapporten på høring. Det er viktig for Samferdselsdepartementet å få ekombransjens og brukernes syn på vurderingene som er gjort i rapporten. Dette gjelder både målbildene i seg selv, om de valgte målbildene samsvarer med brukernes behov og den markedsmessige utviklingen og om Nkom har foreslått de rette tiltakene for å styrke sikkerheten og robustheten i ekomnettene.

Høringsfristen er 15. august 2017.

 For flere opplysninger – se:

  • Høring om rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"