Høring - Rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsenhet (Nkom) utarbeidet en rapport som oppsummerer utfordringer og tiltak knyttet til sikkerhet og robusthet i ekomnettene. Departementet ønsker tilbakemelding fra tilbydere og brukere av ekomtjenestene på forslagene i rapporten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2017