Høring - Rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsenhet (Nkom) utarbeidet en rapport som oppsummerer utfordringer og tiltak knyttet til sikkerhet og robusthet i ekomnettene. Departementet ønsker tilbakemelding fra tilbydere og brukere av ekomtjenestene på forslagene i rapporten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2017

Vår ref.: 16/2211

Les høringsbrev her

Rapporten fra Nkom er høringsnotat. 

Altibox AS
Bane NOR SF
Broadnet Norge AS
Bulk Digital Logistics
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap
Eidsiva Bredbånd AS
Forsvarets logistikkorganisasjon -
Informasjons- og kommunikasjonstjen
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Get
Green Mountain
Helsedirektoratet
Ice Norge AS
Innovasjon Norge
Lyse AS
Midgardsormen AS
Nasjonalt Breibandråd
NextGenTel AS
Norkring AS
Norsk helsenett
Space Norway
Statnett SF
Telenor Norge AS
Telia Norge AS
Side 4
Uninett FAS
Vegdirektoratet
Viken Fiber AS

Broadnet og Telia har bedt om utsatt høringsfrist til 15. september.

Til toppen