Rapport: Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsenhet utarbeidet en rapporten "Robuste og sikre nasjonal transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak. Rapporten oppsummerer utfordringer og tiltak knyttet til sikkerhet og robusthet i ekomnettene.

Les rapporten (pdf)