Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ønsker mer informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut et forslag på en bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– I høringsforslaget styrker vi aktørenes adgang til å dele relevant informasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Et ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har vært etableringen av tverretatlige samlokaliserte a-krimsentre med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, kemneren og – i noen tilfeller – Tolletaten. Det er også etablert et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), som består av medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

– For at samarbeidet på a-krimsentrene og ved NTAES skal være effektivt, må etatene ha adgang til å dele relevant informasjon, sier Wara.

– Kriminalitet i arbeidslivet medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig. Dersom vi skal ha et velfungerende og seriøst arbeidsliv i Norge må arbeidslivets spilleregler følges. Å bryte reglene skal få følger, sier Wara.

 

Til toppen