Kampflyanskaffelsen:

Oppdrag for 7,5 milliarder til norsk industri

F-35 gir verdiskapning for forsvarsindustrien. Bare i juni har norsk industri inngått nye kontrakter til nærmere 1 milliard kroner.

– Dette er svært gledelig og viser at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, oberstløytnant Ståle Nymoen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland foran et F-35A på Luftforsvarets base Rygge da kampflyene ble erklært IOC.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, oberstløytnant Ståle Nymoen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland foran et F-35A på Luftforsvarets base Rygge da kampflyene ble erklært IOC. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Kongsberg Defence & Aerospace har nylig inngått to nye kontrakter for leveranser til F-35. Den siste i rekken er en kontrakt med Northrop Grumman til en total verdi på 800 millioner kroner.  Avtalen sikrer produksjon ut 2022.

Tidligere i juni sikret Kongsberg seg en avtale med Marvin Engeneering om leveranse av våpenoppheng for missiler. Kontrakten har en verdi på 136 millioner kroner.

Anskaffelsen av F-35 gir norsk industri muligheter til å bli leverandører i et av verdens mest avanserte teknologiprogrammer, noe som gir unike strategiske muligheter. Industrisamarbeidet blant partnernasjonene har siden begynnelsen vært basert på prinsippet om «best value», der industrien i partnernasjonene konkurrerer om oppdrag. Konseptet er valgt for å sikre høy ytelse og lave levetidskostnad for F-35.

Så langt har dette generert produksjonskontrakter til i overkant av 7,5 mrd. kroner hos norsk industri. 

Deltagelse i programmet innebærer et betydelig kompetanseløft som kvalifiserer bedriftene til å bli leverandør til andre avanserte teknologiprogrammer utenfor F-35 programmet – og med F-35 som referanse.

 

Produksjonen av F-35 vil fortsette i mer enn 20 år og det planlegges å produsere mer enn 160 fly pr år når programmet etter hvert kommer opp på maksimal produksjonstakt. Norges deltagelse som partner i utvikling og videreutvikling i F-35 programmet gir norsk industri anledning til å konkurrere om deleproduksjon og arbeid med vedlikehold for fly og motor.