Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppheving av juryordningen

I statsråd i dag ble en viktig endring i straffeprosessloven sanksjonert, nemlig oppheving av juryordningen. Med lovendringen vil de alvorligste straffesakene i lagmannsretten avgjøres av en meddomssrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.

– Den nye ordningen ivaretar lekmannselementet på en god måte, og sikrer en bedre utnytting av domstolenes ressurser. Ordningen vil dessuten ivareta rettssikkerheten på en bedre måte når avgjørelsen av skyldspørsmålet i alle straffesaker vil bli gitt en grundig begrunnelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Dette vil også være sammensetningen ellers ved lagmannsrettens behandling av fullstendige anker og ved behandlingen av anke over avgjørelser om straff eller strafferettslig særreaksjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.

Til toppen