Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppretter utvalg som skal se på fordeling av basisbevilgninger til helseregionene

Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen.

– Dagens modell for fordeling av basisbevilgningen ble innført mellom 2009 og 2010. Det er naturlig at inntektsfordelingen gjennomgås jevnlig, blant annet i lys av nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten, sier helseminister Bent Høie.

Staten overfører midler til de regionale helseforetakene, som på sin side har et selvstendig ansvar for å tildele midler til egne helseforetak og private i samsvar med sørge for-ansvaret. Utvalget skal gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av fordelingen av basisbevilgningene fra staten til de fire regionale helseforetakene. Forslaget skal basere seg på gjeldende ramme. Dersom utvalget foreslår en revisjon av modellen, skal utvalget foreslå en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres.

De regionale helseforetakene har et sørge for-ansvar for spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sin region. Staten overfører om lag 140 milliarder kroner til de regionale helseforetakene i 2018, hvorav om lag 97 milliarder kroner som basisbevilgning og resterende som Innsatsstyrt finansiering (ISF) og øremerkede tilskudd. Basisbevilgningen skal legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsettingene i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 15. november 2019.

Les mer om inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten, utvalgsmedlemmer og mandatet

Til toppen