Historisk arkiv

Inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen.

Det er om lag ti år siden inntektsmodellen til de fire regionale helseforetakene ble vurdert, jf. NOU 2008:2. Det er naturlig at inntektssystemet vurderes og revideres om lag hvert tiende år.
Det nedsettes derfor et utvalg som skal gjennomgå og ev. foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgningen fra staten til de fire regionale helseforetakene, blant annet i lys av nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. november 2019.

Les utvalgets mandat

Utvalgsleder:

Professor Jon Magnussen, Trondheim

Medlemmer:  

 • Førsteamanuensis Dawit Shawel Abebe, Oslo
 • Økonomidirektør Anne Marie Barane, Stjørdal
 • Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
 • Rådgiver Jann Georg Falch, Bodø
 • Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar
 • Professor Oddvar Kaarbøe, Bergen
 • Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
 • Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
 • Viserektor Per Morten Sandset, Asker
 • Fagsjef Eva Stensland, Tromsø
 • Professor Grethe Seppola Tell, Bergen

Inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten leverte sin rapport 16. desember 2019.

NB: Det er en feil i rapporten: Her kan du lese rettebrevet (pdf)