Pilegrimsvandring for å fremme dialog på tvers av tro og livssyn

Kulturminister Thorhild Widvey har i forbindelse med Olavsfestdagene 2015 invitert til en flerreligiøs pilegrimsvandring 26.-28. juli. Her vil religiøse ledere, samfunnsdebattanter og unge mennesker vandre sammen og samtale om viktige tros- og livssynspolitiske spørsmål som religionsfrihet og ytringsfrihet, hatytringer og utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Pilegrimsvandring over Dovrefjell
Dovrefjell Foto: David Tett

Målet er en samtale på tvers av religiøse og politiske skillelinjer for å finne frem til en felles forståelse og gode tiltak i møte med utfordringer i skjæringspunktet mellom religion og politikk, slik at vi kan skape et bedre samfunn for alle, uansett tro og livssyn. Tema for vandringen er: ”Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer fra, men hvor vi skal gå sammen” (Tariq Ramadan).

- Jeg er opptatt av hvordan religiøse ledere og politikere kan bidra til å skape et bedre samfunn for alle, uansett tro og livssyn, sier kulturministeren.

Pilegrimsvandringen starter 26. juli på Hjerkinn, med overnatting på Kongsvold. Vandringsetappen 27. juli starter ved Øysand via Kastberga til Lian gård i bymarka, og vandringen avsluttes 28. juli i Trondheim, Nidarosdomen. Med seg på turen har kulturministeren fått:

 • Anne Sender, sekretariatsleder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
 • Faten Mahdi A-Hussaini, JustUnity
 • Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR)
 • Ghulam Abbas, styreleder Islamsk Råd Norge (IRN)
 • Sunniva Gylver – prest i Den norske kirke og lærer og stipendiat på Menighetsfakultetet
 • Anne-May Grasaas, Domprost i Oslo/ fungerende biskop i Oslo, Den norske kirke
 • Marit Marman, Den norske kirke, lokallagsleder UngDialog, Oslo
 • Navjot Sandhu, styreleder Minotenk
 • Haavar Simon Nilsen, pater, Den katolske kirke
 • Jawid Kohnadi, mangeårig dialogdeltaker, mastergrad i Peace and Conflict Studies
 • Zaiem Mahmood, ungdomskoordinator Islamsk Råd Norge (IRN)

For at et bredere publikum skal få del i denne viktige samtalen, inviteres det også til et seminar med samme tittel som tema for vandringen, den 27. juli kl 16.00 på Lian restaurant. Seminaret er åpent for alle og vil ha form som en samtale. Pilegrimsvandrerne, lokale politikere og representanter fra lokale tros- og livssynsorganisasjoner er spesielt inviterte. Mer informasjon om seminaret finner du her: Pilegrimsseminar

For ytterligere informasjon, kontakt Kulturdepartementets kommunikasjonsenhet på tlf. 90231093. 

Til toppen