Norge gir 390 millioner kroner til kriserammede i Sahel

En forverring av sikkerhetssituasjonen, klimaendringer og konsekvensene av covid-19 forårsaker enorme lidelser og forsterker den humanitære krisen i sentrale Sahel. Norge annonserer 390 millioner på en digital giverkonferanse.

13 millioner mennesker i Burkina Faso, Mali og Niger har behov for akutt humanitær bistand. 1,4 millioner av disse er fordrevet fra hjemmene sine. FN, humanitære organisasjoner og Røde Kors-bevegelsen har sendt ut store nødhjelpsappeller, og det haster å få hjelpen frem.

- Vi legger derfor opp til å øke støtten til Sahel-regionen for perioden 2020 til 2022, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren deltar i dag på den digitale konferansen «Ministerial Round Table: Responding to Humanitarian Challenges in a Long-term Perspective in the Central Sahel». Konferansen arrangeres av FN, Danmark, Tyskland og EU. FNs undergeneralsekretær for humanitære spørsmål, Mark Lowcock, EU-kommissæren for kriseberedskap, Janez Lenarčič, Danmarks utviklingsminister Rasmus Prehn og Tysklands utenriksminister Heiko Maas er vertskap. I tillegg deltar representanter og ministre fra de berørte landene og sentrale giverland, FN-organisasjoner og representanter fra sivilt samfunn.

- Det utspiller seg en humanitær krise i det sentrale Sahel, som raskt vokser i omfang, og som i stor grad blir oversett. Norge er derfor med på å mobilisere til et større internasjonalt engasjement og styrket humanitær innsats, for å hindre at situasjonen forverres ytterligere, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

- Norge bidrar med 111 millioner kroner over det humanitære budsjettet for 2020 samtidig som vi vil opprettholde den humanitære støtten på minimum 100 millioner kroner årlig over de neste to årene, fortsetter hun.

I tillegg kommer nye bidrag på nesten 79 millioner kroner til innsats innen fred, matsikkerhet og utdanning, opplyser utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

-Dette er et område hvor utfordringene er sammensatte og behovet for en helhetlig innsats er stor. I vår Sahel-strategi vektlegger vi nettopp viktigheten av at det humanitære bidraget må spille sammen med utvikling og sikring av fred og trygge levekår. Norge bidrar derfor med midler fra det humanitære budsjettet, men også med ytterligere støtte til den mer langsiktige utviklingen over utviklingsbudsjettet. Disse midlene skal rettes mot blant annet utdanning i krise, matsikkerhet og innsats for fred og trygghet for befolkningen, sier utviklingsminister Ulstein.

Gjennom støtten skal Norge, sammen med sine humanitære partnere, bidra til å lindre nød, beskytte sårbare grupper og redusere sårbarhet. Utenriksministeren understreker at det i dette arbeidet er viktig å etterleve internasjonal humanitær rett og de humanitære prinsippene.

- Trygg og uhindret humanitær tilgang er helt avgjørende for å kunne beskytte sivile, gi utdanning til barn og unge, samt forebygge og forhindre seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV), sier Eriksen Søreide.

Norge har styrket engasjementet og tilstedeværelsen i Sahel de siste årene. Ambassade i Bamako ble åpnet i januar 2018 og en egen strategi for norsk innsats i Sahel-regionen ble lansert samme år. Det norske samarbeidet på utviklingssiden er konsentrert om Mali og Niger, som begge er definert som såkalte partnerland for Norge. Den totale norske støtten til Sahel-regionen var i 2019 på om lag en milliard kroner.

- Hele det internasjonale samfunnet må mobilisere for å bistå landene i det sentrale Sahel i denne krevende krisen, sier Eriksen Søreide. Norge står solidarisk med menneskene i Sahel og vil fortsette å støtte opp om den internasjonale innsatsen for fred, stabilitet og utvikling i regionen, inkludert gjennom vårt arbeid i FNs sikkerhetsråd, avslutter utenriksministeren.