Sterk økning av bistanden til Midtøsten, Afrika sør for Sahara og hjelp til flyktninger i nærområdene

Nye overslag viser at utgiftene til flyktningtiltak i Norge er 1360 millioner kroner lavere enn tidligere beregnet for 2017. Regjeringen foreslår at størsteparten av de ubrukte midlene går til områder i Midtøsten og land i Afrika sør for Sahara som er hardt rammet av krig og konflikt.

- Jeg er glad for at nysalderingen gir rom for at vi kan øke bistanden til land i Midtøsten og Afrika sør for Sahara. Der er det store behov, både for langsiktige utviklingstiltak og for akutt humanitær bistand, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Store deler av den foreslåtte økningen på 453 millioner over det humanitære budsjettet vil bli brukt i Sør-Sudan, Somalia, Tsjad-regionen og underfinansierte kriser sør for Sahara. Regjeringen vil også øke støtten til den humanitære responsen i Bangladesh.

- Situasjonen for de 620.000 rohingyaene som er fordrevet fra Myanmar til Bangladesh siden august er svært kritisk. En betydelig del av økningen på det humanitære budsjettet vil derfor bli brukt på tiltak som avhjelper deres situasjon, sier Eriksen Søreide. I tillegg planlegger regjeringen å øke den humanitære bistanden til Jemen.

- Midtøsten har i flere år vært hardt rammet av krig og konflikt, uro i ett land truer stabiliteten i nabolandene. Dette er årsaken til at vi vil trappe opp innsatsen for stabilisering og utvikling i denne hardt rammede regionen, sier utenriksministeren.

På posten for overgangsbistand foreslår regjeringen en økning på 117 millioner kroner til UNDPs arbeid med stabilisering i Irak. Regjeringen foreslår også å øke støtten til Verdensbankens fond for syriske flyktninger i Jordan og Libanon med 120 millioner kroner. Prioriteringene i nysalderingen gir økt norsk innsats til flyktninger og internt fordrevne i nærområdene.

Regjeringen foreslår at regionbevilgningen for Afrika i nysalderingen av 2017-budsjettet øker med 90 millioner. Midlene vil gå til stabiliseringsfond i Somalia og i Den demokratiske republikken Kongo, til det humanitære fondet for Sør-Sudan, Verdensbanken og FNs arbeid med flyktninger fra Sør-Sudan i Uganda, og til et fond som støtter fredsprosessen i Den sentralafrikanske republikk.

I tillegg planlegger regjeringen at Norfund skal tilføres 20 millioner som skal øremerkes et nordisk investeringsfond i Somalia.

Av tematiske satsinger foreslår regjeringen å øke støtten til den globale vaksinealliansen Gavi med 200 millioner kroner og å øke støtten til Verdensbankens fond for kvinnelige entreprenører med 90 millioner kroner.

Til toppen