Verdens pressefrihetsdag 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag markeres Verdens pressefrihetsdag med over 100 arrangementer verden over. Temaet for årets internasjonale markering er tilgang til informasjon og grunnleggende rettigheter.

- Tilgang til informasjon er helt avgjørende for at folk skal kunne ta informerte beslutninger om eget liv, og for at de skal kunne forstå og utøve sine rettigheter. Et mangfold av uavhengige medier er igjen viktig for at folk kan ha tilgang på variert informasjon. De setter kritisk søkelys på makt- og myndighetsutøvelse, og sikrer åpenhet og ansvarlighet, sier utenriksminister Børge Brende.

Formålet med dagen er å feire pressefriheten, evaluere dens vilkår rundt om i verden, forsvare mediene fra angrep og minnes journalister som har mistet livet på jobb. Ifølge Den internasjonale føderasjonen for journalister (IFJ) lever bare 14 prosent av verdens befolkning i land med full pressefrihet.

Tilgang til informasjon som en forutsetning for demokrati og utvikling ble på nytt anerkjent da FNs medlemsstater vedtok de nye bærekraftsmålene (Agenda 2030) i fjor høst. I mål 16.10 heter det at man skal sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter.

Tilgang til informasjon er også et av tre satsingsområder i Utenriksdepartementets ytringsfrihetsstrategi, som ble lansert i januar i år. Norge vil arbeide for større åpenhet og ta initiativ til internasjonal normutvikling om retten til informasjon.

- Samarbeidet med de sterke norske fagmiljøene og partnerne i norsk og internasjonalt sivilt samfunn er avgjørende for å bygge troverdighet og få gjennomslag for politikken, sier Brende.

I Norge markeres Verdens pressefrihetsdag med arrangementer i regi av Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fritt Ord, Norsk Pen, IPI Norge, Mediebedriftene og Den norske Unesco-kommisjonen. Utenriksdepartementet vil være representert på den internasjonale markeringen til Unesco, som finner sted i Helsinki, Finland.

3. mai utdeles også Verdens pressefrihetspris – Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize - til en journalist som har vist mot og styrke i ytringsfrihetens navn. Årets prisvinner er journalisten Khadija Ismayilova fra Aserbajdsjan. Hun anerkjennes for sitt mot, sin profesjonalisme og eksepsjonelle bidrag til pressefrihet som journalist under vanskelige forhold. 1. september i fjor ble hun dømt til sju og et halvt års fengsel.