Dale til Østerdalen, Gudbrandsdalen og Oppdal

Tirsdag 20.–torsdag 22. februar er landbruks- og matminister Jon Georg Dale på rundreise til Røros, Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdal og Oppdal.

Landbruks- og matdepartementet og Jon Georg Dale har invitert folk gjennom Facebook til å kome med innspel til kor han kan reise, når han  skal oppover til Østerdalen, Gudbrandsdalen og Oppdal neste veke. 

Rundt 100 innspel er sendt inn, og Dale har trukket ut tre av dei som er lagt til i programmet. Dei tre aktørane som Dale har plukka ut er Findmy AS, Noregs minste bryggeri på Furuhaugeli, og Mathallen «Oppdal smak & behag» der han også møter produsentnettverket «Oppdal Smak»

Sjå alle innspela som vart sendt inn på Jon Georg Dale og Landbruks- og matdepartementet si Facebookside. 

Her er heile programmet for turen neste veke:

Tirsdag 20. februar
kl 09.00

Rørosrein. Reinkjøring, omvising på anlegget. https://rorosrein.no/

Under vitjinga hjå Rørosrein vil landbruks- og matministeren dele ut Matmerks Spesialitetsmerke til ein lokalmatprodusent frå Røros. Dette skjer ca kl 10.00

kl 11.00 Rørosmartnan. Deltek under åpninga. http://rorosmartnan.no/
kl 14.00 Nortura Tynset. Produserer m.a. Santa Kristina, langtidsmodnet skinke, og langtidsmodnet fenalår. (http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/produksjonssteder/tynset/
kl 16.00

kl. 16.45


kl 17.15 

Telstad Gard. http://www.telstad.no/

Orientering om Findmy, satelittbaserte sporingssystem for beitedyr. http://findmy.no/

Orientering om FishSpot/Huntspot. Organisering og sal av jakt- og fiskeopplevingar.
https://fishspot.no/
https://www.huntspot.no/ 
https://fishspot.no/om-fishspot/ 
http://jaktspot.no/

Onsdag 21. februar
Kl 09.00 Alvdal Skurlag AShttps://www.alvdalskurlag.no/

Kl 10.30

Søberg Gard, Alvdal. Sau, lysstøyping, lokalmat. https://www.soberggard.no/
Heidrun (http://www.heidrunprodukter.no/ og
Eggen Gardsysteri https://rorosmat.no/rorosmat/eggen-gardsysteri/ )presenterer sine produkt.
Kl 14.15 Strøflis frå Lesja. Bjørn Johan Traasdahl produserer strøflis til husdyr. https://www.stroflis.no/
Kl 18.00 Ope møte Vinstrahallen:
Landbrukspolitisk toppmøte i Gudbrandsadalen.
Arrangør: Nord-Fron kommune. https://www.nord-fron.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1716&FilId=23634
Torsdag 22. februar
Kl 08.00  Heidal Ysteri. Har sidan 1999 produsert ost, prim og rømmegrøt. . http://www.heidal-ysteri.no/produkter/
kl 11.30

Mathallen Oppdal. 

kl 13.45

Gardsbesøk hjå Nils Erik Sandblost. Sau og mandelpotetproduksjon. 

kl 16.00

Furuhaugli Turisthytter. Bryggeri, villrein, moskus. http://www.furuhaugli.no/

Kontaktperson: Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11.

Til toppen