Presseinvitasjon: Foreslår endringer i hjelpemiddelpolitikken

Statsråd Anniken Hauglie mottar mandag 6. februar rapport som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken.

Tid: Mandag 6. februar kl. 12.30
Sted: Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64

Mennesker med varige funksjonsnedsettelser har ofte rett til hjelpemidler fra folketrygden når disse er nødvendige for å skaffe eller beholde arbeid, bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleiet i hjemmet.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover. 

Utvalget har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken for å møte fremtidens utfordringer – blant annet som følge av flere eldre. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området. 

Departementet vil komme nærmere tilbake til spørsmålet om hvordan rapporten skal følges opp. 

Husk å ta med legitimasjon.

Pressekontakt

Seniorrådgiver Trond Rasmussen
Mobil: 98053219
E-post: presse@asd.dep.no 

Til toppen