Historisk arkiv

– Det handler om en enklere hverdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråd Anniken Hauglie mottok rapport som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken. – Økt deltakelse i arbeidslivet og retten til en aktiv fritid er målet med hjelpemiddelpolitikken, sier Hauglie.

Nett-tv Foreslår endringer i hjelpemiddelpolitikken

Se sendingen her

Se sendingen her

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover. 

Ekspertutvalget overleverte sin sluttrapport 6. februar 2017 til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

– Jeg skal nå gå gjennom rapporten og sette meg inn i utvalgets forslag til endringer i hjelpemiddelpolitikken. Målet er å legge bedre til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i arbeidslivet og ha en meningsfull fritid, fastslår statsråden. 

Fremtidens utfordringer

Utvalget har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken for å møte fremtidens utfordringer – blant annet som følge av flere eldre. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området. 

Utvalget har blant annet foreslått å gjøre visse justeringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune, men hovedmodellen ligger fast. Utvalget har også foreslått flere tiltak for å effektivisere dagens formidling – herunder å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet på dette området. 

Departementet kommer nærmere tilbake til spørsmålet om hvordan rapporten skal følges opp.

Rapporten

Les rapporten her

Presentasjonen fra pressekonferansen  (Pdf)

Bilder

Bilder fra pressekonferansen (Ekstern lenke til Flickr)