Historisk arkiv

Hjelpemiddelutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ekspertutvalg som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken.

Om Hjelpemiddelutvalget

Opprettet: 2015-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Arbeids- og sosialdepartementet - Velferdspolitisk avdeling

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019, Dep., 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere dagens hjelpemiddelsystem opp mot fremtidens krav, herunder hvordan sikre helhetlige løsninger på ulike livsarenaer. Sentralt for utvalget er å finne løsninger som ivaretar brukernes behov på en god måte.

Full mandattekst Hjelpemiddelutvalget