Pressemeldingar

Presseinvitasjon: Grunnsteinsnedlegging på Livsvitskapsbygget

Statsbygg, Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssjukehus (OUS) inviterer pressa til grunnsteinsnedlegging på Livsvitskapsbygget torsdag 4. mai kl. 10 - 11.

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil saman leggje ned grunnsteinen til Livsvitskapsbygget. Når bygget står ferdig, vil det husa leiande universitets- og sjukehusmiljø innan livsvitskap og sikra Noreg internasjonal konkurransekraft på området. Her skal ulike fagmiljø jobba tverrfagleg for å utvikla nye løysingar på store utfordringar innan helse og berekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som trengst for å driva forsking og innovasjon i verdsklasse.

Program:

  • Tale ved Marius Tunstad, direktør for byggherreavdelinga, Statsbygg
  • Tale ved forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe
  • Tale ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
  • Tale ved rektor Svein Stølen, UiO
  • Tale ved fungerande administrerande direktør Morten Reymert, OUS
  • Nedlegging av grunnstein

Tid: Torsdag 4. mai kl. 10:00-11:00.

Stad: Problemveien 25-29 (ved Hents brakkerigg utanfor byggjegjerdet, sjå kart).

Interessert presse blir beden om å gje tilbakemelding til Statsbygg i løpet av onsdag 3. mai: eva.kvandal@statsbygg.no

Pressekontakt for forskings- og høgare utdanningsministeren: Anders Lundell, anders.lundell@kd.dep.no, 90049636

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren: Iver Kleiven, iver.kleiven@hod.dep.no, 99342800

Kart over livsvitenskapstomta