Forsiden

Presseinvitasjon

Forsvarsmininsteren til Nasjonal veterankonferanse

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil tirsdag 24. januar holde innlegg på Nasjonal veterankonferanse i  Molde.

Forsvarsministeren vil delta  på konferansen og være tilgjengelig for media etter avtale.

Nasjonal veterankonferanse samler aktørene i det norske samfunnet som jobber for og med våre veteraner og deres familier, før under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner for Norge.  

Nasjonal veteran­konferanse 2023 - Forsvaret

Praktisk informasjon:
Presseinteresse meldes til pressekontakt i Forsvarsdepartementet:  
Kristine Hellesland, telefon 922 08 444.