Rapport om filminsentivordningen overrakt kultur- og likestillingsministeren

1. mars ble rapporten om insentivordningen for film og dramaproduksjoner overlevert fra konsulentbyrået Olsberg SPI til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Det skjedde under et digitalt møte i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Denne rapporten gir oss et helhetlig og godt grunnlag for å jobbe videre med insentivordningen, og jeg ser frem til å dykke dypere inn i anbefalingene og vurderingene i rapporten, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.