Rapport om kommunikasjon i nordområdene

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om elektronisk kommunikasjon i nordområdene.

- Nordområdene er krevende områder å oppholde seg i, og kommunikasjonsmulighetene er begrenset. Derfor utreder vi nå om regjeringen bør sette i gang tiltak for å sikre stabil kommunikasjon i nordområdene, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en kvalitetssikringsrapport (KS1) om elektronisk kommunikasjon i nordområdene. Du kan lese hele rapporten her.

- Gode og stabile kommunikasjonssystemer i og rundt Arktis er viktig for blant annet skipstrafikk, forskning, cruise, forsvar, lete- og redningsoperasjoner og fiskeri, sier Mæland.

Regjeringen varslet i fjor at de ville utrede behovene og mulighetene for bedre kommunikasjon i nordområdene. Det ble satt i gang en konseptvalgsutredning (KVU), som er en ekstern utredning for alle større statlige investeringer. Rapporten ble lagt frem i april 2017. Det er denne rapporten som nå er blitt kvalitetssikret.

Rapporten fra april anbefalte å gå videre med et alternativ med to satellitter som dekker hele det arktiske området. Dette vil gi bredbåndskommunikasjon i hele Arktis, og ikke bare i de norske eller europeiske områdene.

Kvalitetssikringsrapporten hevder dette ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den anbefaler heller en såkalt venteløsning. Behovene for kommunikasjon i nordområdene kan i løpet av noen år være løst gjennom ulike initiativ fra markedet. Det finnes allerede flere konkrete planer om globale satellittsystemer.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå vurdere rapporten. Den skal deretter behandles av regjeringen. Det er regjeringen som beslutter om prosjektet skal utvikles videre, og hvilket alternativ som i så fall skal legges til grunn i et forprosjekt.

Les KS1-rapporten her.

KVU for elektronisk kommunikasjon i nordområdene.

 

Til toppen