Ekstern kvalitetssikring av Elektronisk kommunikasjon i nordområdene

Rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Metier og Møreforskning Molde har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalutredning (KVU) for Elektronisk kommunikasjon i nordområdene.

Rapporten finner du her.

Vedlegg til rapporten.