Rapport om verknadene av valdsoffererstatning

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har motteke rapporten «Virkningene av voldsoffererstatning».

Oxford Research har på oppdrag frå departementet utført ein kvalitativ studie som gjer auka kunnskap om brukar- og samfunnseffektane av valdsoffererstatninga for skadelidarane.

Rapporten gjer viktig kunnskap til departementet i arbeidet med oppfølging av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning.

Les rapporten: Virkningene av voldsoffererstatning (PDF)