Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapporten om samlingen av NTNUs campus har blitt kvalitetssikret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet har fått overlevert kvalitetssikringen av Statsbygg-rapporten om samlingen av NTNUs campus i Trondheim. Konsulentselskapet som har gjort kvalitetssikringen anbefaler at planene om campussamling videreføres.

-Campussamlingen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et stort og viktig nasjonalt prosjekt. Derfor har det blitt gjennomført en ekstern kvalitetssikring for å få vurdert om prosjektet er klart til neste faste. Anbefalingene og vurderingene som kommer fra kvalitetssikrerne vil være en del av grunnlaget regjeringen bruker for å avgjøre om vi skal gå i gang med et forprosjekt for campussamling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen besluttet i januar 2018 at campus NTNU skal utvikles som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Statsbygg, i tett samarbeid med NTNU, fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage en rapport som beskrev de overordnede rammene for hvordan campussamlingen ved NTNU kan gjennomføres (OFP-rapport). Det er denne rapporten Holte consulting nå har gjennomført en kvalitetssikring av.

Kvalitetssikrerne mener at det har blitt gjort godt arbeid så langt i planleggingen og de anbefaler videreføring av prosjektet. Etter deres vurdering er fremdriftsplanen stram, men realistisk og usikkerhetene ved fastsetting av styrings- og kostnadsramme er redusert. Konsulentene viser i sin samfunnsøkonomiske analyse til at når man ser på både prissatte og ikke-prissatte virkninger er konseptet med plusscampus, som innebærer høyere miljøambisjoner, et godt alternativ å gå videre med.

Hele rapporten

Fakta NTNU Campussamling

  • Mai 2019 fikk Kunnskapsdepartementet og Finansdepartemet overlevert kvalitetssikringen av oppstart forprosjket (OFP) for campussamling ved NTNU.
  • Januar 2018 vedtok Regjeringen konseptvalg og arealramme for NTNU Campussamling, med nybygg på inntil 92 000 m2 BTA og ombygging av eksisterende arealer på inntil 45 000 m2 BTA som øvre ramme. 
  • Mars 2018 ga Kunnskapsdepartementet Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med Oppstart forprosjekt (OFP) for campussamling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). OFP-rapporten er utarbeidet i tett samarbeid mellom Statsbygg og NTNU i en felles prosjektorganisasjon.
  • Nybygg kombinert med ombygging av eksisterende bygningsmasse muliggjør samling av NTNUs virksomhet i Gløshaugområdet. De humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene flyttes fra Dragvoll, mens kunst-, arkitektur- og musikkmiljøene flyttes fra spredte lokasjoner i sentrum. Campussamlingen legger til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling.
  • Konseptet innebærer også ombygging av Vitenskapsmuseets magasiner, arealer for fangst- og lagring av CO2 til NTNUs arbeid innen europeisk forskningsinfrastruktur (ESFRI) og nye universitetsarealer integrert i senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital på Øya.