Raskere saksbehandling av startlån og tilskudd

Regjeringen legger i dag frem forslag til helt nye regler om behandling av personopplysninger i husbankloven. – Vi fornyer og forenkler, også i Husbankens arbeid med søknader om lån og tilskudd. Og vi ivaretar personvernet i arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag bruker Husbanken og kommunene mye ressurser på å få samtykke fra lånesøkere til å hente og bruke personopplysninger de trenger for å vurdere lånesøknadene. Lovendringen som foreslås legger til rette for en mer effektiv saksbehandling. Regjeringen har vært nøye med å påse at de nye reglene tar godt vare på personvernrettslige prinsipper. Opplysninger om helseforhold skal fortsatt bare kunne innhentes dersom søkeren aktivt samtykker.

– Vi foreslår en forenkling, men ivaretar personvernet. Det er viktig at søknader om lån og tilskudd  kan behandles effektivt, samtidig som vi hindrer misbruk av viktige boligsosiale ordninger, sier Sanner

Regjeringen foreslår nye hjemler for å innhente oppdaterte personopplysninger og til å kontrollere personopplysninger. Dette skal bidra til å avdekke om utbetalinger har skjedd på et feilaktig grunnlag eller om det har skjedd misbruk. Den foreslåtte hjemmelen setter tydelige rammer for hvordan og under hvilke omstendigheter Husbanken og kommunene kan behandle personopplysninger for å kontrollere om deres ordninger blir misbrukt. Det er klare krav for hvordan Husbanken og kommunene skal behandle personopplysninger.

Statistikk og forskning

Proposisjonen inneholder også forslag om at Husbanken får rettslig grunnlag for å bruke personopplysninger som er innhentet til saksbehandling og etterkontroll til enkelte andre formål. Konkret inneholder proposisjonen forslag som gir Husbanken rett til:

  • å behandle personopplysninger til statistikk- og analyseformål
  • å lagre personopplysninger til forskningsformål
  • å bruke personopplysninger til nødvendig testing, feilsøking og feilretting i Husbankens digitale saksbehandlingssystem, men bare i den utstrekning formålet ikke kan oppnås ved å bruke anonymiserte opplysninger.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen