Regjeringen foreslår forenklinger i eiendomsmeglingsloven

Som del av regjeringens forenklingsarbeid har Finansdepartementet i dag lagt frem et forslag til forenklinger i eiendomsmeglingsloven. Forslaget vil blant annet gjøre det enklere for eiendomsmeglere å ta i bruk ny teknologi.

Lovforslaget innebærer endringer i reglene om etablering av filialer, melding om endringer i ledelsen til Finanstilsynet, om bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, og om eiendomsmeglernes tittelbruk.

– Forslagene gjør det enklere å drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten at dette går på bekostning av Finanstilsynets kontroll med meglerbransjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Det blir lettere å etablere filialer. Tidligere var det nødvendig med en forhåndsgodkjenning, mens det nå vil være tilstrekkelig å varsle Finanstilsynet om filialetableringen.

Videre kan endringer i foretakenes ledelse meldes til Finanstilsynet etter at endringen er skjedd. 

Eiendomsmeglere er enkelte steder pålagt å gi opplysninger skriftlig. Proposisjonen inneholder forslag om at opplysningene kan gis elektronisk dersom mottakeren ønsker det. I tillegg kan avtalen mellom megler og selger inngås elektronisk dersom enkelte vilkår er oppfylt.

I proposisjonen foreslår departementet også at alle som har lov til å drive med eiendomsmegling etter eiendomsmeglingsloven, får lov til å kalle seg "eiendomsmegler".

Les mer i Prop. 158 L (2016–2017) Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

Til toppen