Prop. 158 L (2016–2017)

Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven. Endringene gjelder adgangen til å bruke elektroniske midler for kommunikasjon og avtaleinngåelse, ordningen for filialetablering, meldinger til Finanstilsynet om endringer i eiendomsmeglingsforetakenes ledelse og bruk av titler i eiendomsmeglingsbransjen. I tillegg gis eiendomsmeglingsloven en offisiell kortittel, «eiendomsmeglingsloven», og det rettes opp en inkurie i lovens kapittelinndeling.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget