Regjeringen forlenger plasseringen av Forsvarets helikopter i Kirkenes

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å sikre luftambulanseberedskapen i Nord-Norge har regjeringen besluttet å forlenge stasjoneringen av Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes frem til 15. april.

– Flyambulanseoperatøren Babcock har hatt utfordringer med å etablere sikker flyambulanseberedskap i Nord-Norge. Plasseringen av Forsvarets helikopter i Kirkenes har derfor vært viktig for å styrke denne beredskapen, spesielt for å sikre liv og helse i Øst-Finnmark.  Sykdomsutbruddet i romjulen på Babcocks baser i Alta og Kirkenes viste med tydelighet hvor viktig dette helikopteret er. Jeg har gitt oppdrag til helseregionene om å finne en løsning for snarest å utplassere et ambulansehelikopter på midlertidig basis i Kirkenes gjennom vinteren. Inntil det skjer vil Forsvarets helikopter være plassert i Finnmark. Helse Nord skal også vurdere behovet for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes, sier helseminister Bent Høie.

Det er Helse Nord som har anmodet om å forlenge stasjoneringen av Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes inntil 15. april. For å ytterligere sikre luftambulanseberedskapen er det også plassert et ekstra jetfly i Tromsø som avlaster kortbaneflyene og styrker beredskapen for Svalbard.

– Regjeringen har vurdert anmodningen om fortsatt bruk av Forsvarets Bell-helikopter til luftambulanseberedskap i Finnmark, og funnet at hensynet til liv og helse veier så tungt at stasjoneringen forlenges inntil 15. april, sier settestatsråd for forsvarsministeren, Monica Mæland.

Statsråd Mæland er oppnevnt som settestatsråd for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ved behandling av denne saken.