Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

Regjeringen har gjennom en kongelig resolusjon i dag pålagt Rolls Royce å stanse salget av det norske selskapet Bergen Engines AS til selskaper i Transmashholding Group.

I tillegg pålegges stans i enhver overføring av aksjer, eiendeler, eiendom, industriell eller teknologisk informasjon eller andre rettigheter i Bergen Engines eller selskapets datterselskaper til Transmashholding Group (TMH). 

Vedtakene er fattet med hjemmel i lov 1 juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 2-5 første ledd. I den kongelige resolusjonen gis utenriksministeren fullmakt til å fatte vedtak om at enhver eksport av varer eller teknologi fra Bergen Engines eller selskapets datterselskaper til Russland, med sluttbruker i Russland eller til aktører hjemmehørende i Russland må underlegges forutgående godkjenning av Utenriksdepartementet.

Regjeringen konkluderte 18. mars med at den hadde tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at salgsprosessen av Bergen Engines til TMH må stanses. Dette for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet.

- Vi mener at det er helt nødvendig å forhindre at selskapet blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Dette har vært en krevende sak, men vi har i prosessen hatt en positiv dialog med Rolls Royce, sier Mæland videre.

De viktigste forholdene i regjeringens vurdering av en stans i salget er:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

Kongelig resolusjon, 26. mars 2021: Regjeringen stanser salget av Stans av salget av Bergen Engines AS