Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen vil kartlegge utfordringer med cruiseturisme på Svalbard

Regjeringen vil kartlegge de beredskaps- og sikkerhetsmessige utfordringene som oppstår ved økt skipstrafikk på Svalbard, i første rekke cruiseskipvirksomhet. Regjeringen vil på bakgrunn av dette vurdere mulige reguleringer av cruiseturismen på Svalbard, for å støtte opp under en ansvarlig og bærekraftig reiselivsnæring.

De siste årene har regjeringen lykkes i å videreutvikle samfunnet i Longyearbyen gjennom å legge til rette for blant annet reiseliv. Særlig har man sett en vekst i det sjøbaserte reiselivet. Men Svalbards geografiske beliggenhet, store avstander og krevende klima gir særskilte sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

– Vi må derfor ta en fot i bakken, og se på om vi er tjent med at utviklingen forsetter i samme tempo og i den retningen vi nå ser. Vi vil kartlegge utfordringene knyttet til sikkerhet og beredskap, og vurdere om det er behov for ytterligere forebyggende tiltak, som for eksempel regulering av cruiseturismen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Selv om beredskapen og redningstjenesten på Svalbard er betydelig styrket de senere årene, er det grenser for hva redningstjenesten kan utrette. Bare i september har vi sett to tilfeller av cruiseskip som har hatt behov for assistanse.

– Hendelser som dette utløser diskusjoner om vi har god nok beredskap. Men det er like viktig å spørre seg hvilket ansvar rederiet og kapteinen om bord har når man velger å ferdes alene i krevende farvann og under krevende forhold knyttet til drivis og vær, sier samfunnssikkerhetsminister Smines Tybring-Gjedde.

Den lokale beredskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å håndtere større og/eller samtidige hendelser over tid. I tillegg vil det ofte være store avstander til beredskapsressursene. Forebyggende tiltak for å redusere risikoen for ulykker vil ofte være den mest effektive tilnærmingen.

Reiselivsaktivitet på Svalbard er ikke bare en utfordring for beredskapen, men også for miljøet og for kapasiteten på helsetjenester og infrastruktur i Longyearbyen. Konsekvenser av økt ferdsel forsterkes av de raske klimaendringene, som gjør naturen i mange områder mer sårbar. Regjeringen er opptatt av at alle aktørene i reiselivet opererer med standarder som sikrer trygge og stabile arbeidsvilkår for sine ansatte. Derfor ser nå sentrale myndigheter nærmere på hvilke konsekvenser utviklingen av reiselivet får både for miljø, arbeidsvilkår i reiselivsnæringen og Longyearbysamfunnet.

– Det er viktig at utviklingen i reiselivsnæringen på Svalbard bidrar til en positiv samfunnsutvikling i Longyearbyen og tar vare på den sårbare villmarksnaturen – som jo er det produktet reiselivet selger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Til toppen