Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret

- Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår. Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I dag offentliggjorde kulturministeren at regjeringen har valgt løsning for rehabilitering av Nationaltheatret. Regjeringen går inn for det såkalte "alternativ A" fra KS1-prosessen. Det er et alternativ som prioriterer nødvendig rehabilitering av bygningen og omfattende oppgradering av hovedscenen. Det er estimert at prosjektet vil koste 1,9 milliarder kroner.

- Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår. En rik kulturnasjon som Norge kan ikke la en av våre flotteste kulturhistoriske bygninger fortsette å forfalle. Nå har regjeringen valgt en løsning som prioriterer å gjøre hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov for sceneteknologi. Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren. Hun hadde i dag møte med Nationaltheatrets styreleder Anne Enger, der hun orienterte om valget som er tatt. 

Neste fase i prosjektet settes i gang umiddelbart. Det er en avklaringsfase hvor man går videre med alternativet som er valgt. Det er bevilget midler til denne fasen i statsbudsjettet for 2017.

Kvalitetssikring fase 1 (KS1 – konseptutvalg) av utvikling av Nationaltheatret

Til toppen