Nyheter

Rekruttering til landbruksnæringen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er utfordringer rundt rekruttering av relevant kompetanse innenfor landbruket. Derfor har landbruks- og matministeren tatt initiativ til å samle representanter fra ulike deler av landbruket. Målet er å diskutere utfordringer, dele erfaringer og finne mulige tiltak for å øke rekrutteringen til landbruksutdanningene og til næringen.

– Rekruttering av god kompetanse er grunnleggende for at landbruket skal levere det samfunnet trenger i fremtiden. Regjeringen vil se på landbruksutdanningene på alle nivå, og er opptatt av at vi sammen med sektorene kan finne tiltak for hvordan vi kan få flere til velge landbruk som utdannings- og karrierevei, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Dette er en arena der de ulike aktørene i landbruksektoren får anledning til å dele erfaringer, og identifisere noen problemstillinger man kan samarbeide om fremover.

Det er stor interesse for å delta, blant annet kommer alle de tre utdanningsinstitusjonene som tilbyr landbruksfag på universitet- og høyskolenivå. For øvrig er videregående skole, fagskole, forskningsmiljø, fylkeskommuner, faglag og samvirkeforetak i landbruket representert. En av deltakerne var Elise Norberg som er prorektor for utdanning ved NMBU.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med Elise Norberg, prorektor for utdanning ved NMBU.
Landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med Elise Norberg, prorektor for utdanning ved NMBU. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Vi må formidle enda tydeligere at en utdannelse med fokus på mat og bioproduksjon gir mange jobbmuligheter, og at de er med på å løse de store utfordringene vi står overfor. Studentene våre er attraktive for arbeidsmarkedet og får jobb så snart de er ferdige. Så vi må sørge for å tilby en relevant utdannelse av høy kvalitet, sier Norberg.