Samkommuneordningen opphører

Den 5. april 2016 vedtok Stortinget at kommunelovens samkommunemodell skal avvikles. Denne lovendringen er i dag behandlet i statsråd, og trer i kraft mandag 25.april. Det innebærer at ingen nye samkommuner kan opprettes.

Det finnes i dag to samkommuner – Innherred samkommune og Midtre Namdal samkommune. Begge disse ligger i Nord-Trøndelag fylke. Disse to samkommunene får ifølge lovendringen en overgangsperiode slik at de må være avviklet innen 1. januar 2020. 

Til toppen