Historisk arkiv

Foreslår å oppheve samkommunemodellen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å oppheve samkommunemodellen. - Dersom en kommune trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen gir anledning til, vil kommunesammenslåing være et bedre alternativ, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I fjorårets kommuneproposisjon ble det varslet at samkommunemodellen vil bli avviklet. Forslaget, som nå sendes ut på høring, henger sammen med det pågående kommunereformarbeidet. Regjeringen har også tidligere signalisert at de ønsker at kommunene i hovedsak har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse lovpålagte oppgaver selv.

Høringsforslaget legger opp til at lovendringen skal gjelde fra sanksjoneringstidspunktet. Det betyr at ingen nye samkommuner kan opprettes etter dette tidspunktet.

For de eksisterende samkommunene foreslår departementet en overgangsperiode, slik at dagens samkommuner må være avviklet senest 1. januar 2020. Kommunene får dermed god tid til å vurdere og eventuelt vedta sammenslåing.

Det finnes i dag to samkommuner i Norge: Innherred samkommune, som er et samarbeid mellom Verdal og Levanger, og Midtre Namdal samkommune, som er et samarbeid mellom Namsos Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Begge samkommunene ligger i Nord-Trøndelag.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00