Presseinvitasjon:

Seminar om utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 31. mars arrangerer Finansdepartementet seminaret «Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen». En stadig økende andel eldre i befolkningen vil utfordre velferdsstaten slik vi kjenner den. På seminaret blir det holdt foredrag om blant annet effektive omsorgstjenester og eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidslivet. Seminaret er det andre av fire seminarer som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.

Tid: 31. mars kl 08.15 – 10.30.

Sted: Akersgata 64, møterom Hovedbølet

Påmelding for pressen kan sendes dd@fin.dep.no innen onsdag 30. mars kl 15. Ta med gyldig identifikasjon og pressekort ved oppmøte. Seminaret blir også overført på nett-tv på regjeringen.no.

 

Program

07:45 Registrering og frokost
08:15 Åpning ved statssekretær Paal Bjørnestad
08:25 Pensjon og arbeidsinsentiver
- Hvor langt er vi kommet og hva gjenstår? Knut Røed, forsker, Frisch-senteret og Espen Moen, professor, Handelshøyskolen BI
- Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
- Spørsmål fra salen
 09:25 Omsorg og mulige løsningsstrategier
- Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester.  Kåre Hagen, Høyskolen i Oslo og Akershus
- Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness, leder, Norsk Ergoterapeutforbund
- Ressursbruk i pleie og omsorg – hva forklarer forskjellene? Hege Gabrielsen, direktør, PwC
- Spørsmål fra salen
 10.25 Oppsummering ved statssekretæren
10.30 Slutt

I 2017 skal Regjeringen legge frem en ny perspektivmelding. Som en del  av arbeidet arrangerer Finansdepartementet fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene.

Dette er det andre seminaret. Det første seminaret hadde tittelen «Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med?».

 #perspektivmelding

Nett-tv Perspektivmelding 2017

Se sendingen her

Se sendingen her