Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Seminar om fremtidens velferdssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fredag 22. januar arrangerer Finansdepartementet seminaret «Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med?» Finansminister Siv Jensen åpner seminaret der blant annet Kristin Clemet (Civita) og Marte Gerhardsen (Agenda) holder foredrag. Seminaret er det første av fire seminarer som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.

Tid: 22. januar kl 08.15 – 10.45
Sted: Auditoriet i R5

Påmelding sendes dd@fin.dep.no innen torsdag 21. januar kl 12. Ta med gyldig identifikasjon og pressekort ved oppmøte. Seminaret blir også overført på nett-tv på regjeringen.no.

Program:

07.45 Frokost
08.15 Åpning ved finansminister Siv Jensen
08.25 Hovedinnledere: Kristin Clemet (Civita) og Marte Gerhardsen (Agenda)
09.15 Kommentarer ved Anne-Kari Bratten (Spekter), Martin Sandbu (Financial Times) og Kjetil Storesletten (Universitetet i Oslo)
10.00 Paneldebatt og spørsmål fra salen
10.40 Oppsummering ved finansministeren
10.45 Slutt 

I tiårene framover vil en aldrende befolkning gi økte utgifter til pensjoner og omsorg. Samtidig kan flere flyktninger belaste statsfinansene hvis de ikke blir godt integrert i arbeidsmarkedet.  Offentlige tjenester er arbeidsintensive, som ofte har lav produktivitetsvekst. Dermed blir de relativt sett dyrere over tid.

Utfordringen forsterkes av at offentlige tjenesteproduksjon i liten grad blir utsatt for reell konkurranse og av den grunn kan bli lite effektiv, mens et i utgangspunktet høyt norsk skattenivå i forhold til andre land gjør det vanskelig å basere finanseringen av velferdsordningene på økte skatter.

Seminaret vil drøfte disse utfordringene og mulige løsninger. Vil det tvinge seg fram endringer i arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor? Hvilken rolle kan økt arbeidstilbud spille, og kan velferdsordningene i større grad stimulere arbeids­innsatsen? Hvordan kan vi få en mer effektiv offentlig sektor, og hva kan det bety? Bør det offentlige prioritere sine oppgaver bedre og overlate mer til markedet og den enkelte?

I 2017 skal Regjeringen legge frem perspektivmeldingen. Som en del av arbeidet skal Finansdepartementet arrangere fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. Dette er det første seminaret.

#perspektivmelding

Nett-tv Seminar om fremtidens velferdssamfunn

Se sendingen her

Se sendingen her