Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Senter for hav og Arktis offisielt åpnet

Statsminister Erna Solberg åpnet lørdag det nye senteret for hav og Arktis. Senteret skal sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nordområdene. Åpningen ble gjort i forbindelse med Husøydagan 2018 på Husøy på Senja.

- I Norge har vi levd av havet i all tid, og havet har lagt grunnlaget for den velferden vi har i dag. Regjeringen jobber aktivt med å skape både nasjonal og internasjonal forståelse for at havet må brukes bærekraftig, slik at også fremtidens generasjoner kan få glede av ressursene. Vi har sett behovet for et senter som kan bidra til videre kunnskapsutvikling om bærekraftig verdiskaping og forvaltning av havene, sa statsministeren i sin åpningstale.

Senteret skal tilrettelegge for tettere samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike kompetansemiljø knyttet til hav og Arktis. Blant annet inkluderer dette maritim og marin sektor, petroleum, mineralutvinning, romteknologi og overvåking. Målet er å få et bedre bilde av hva klima- og miljøendringer, teknologisk og økonomisk utvikling, klimapolitikk og grønn konkurransekraft vil bety for fremtidige muligheter og utfordringer i nord.

Fakta om senteret
Senteret er etablert i Tromsø og ledes av Jan-Gunnar Winther. Senteret har en styringsgruppe og et råd som representerer sentrale personer og fagmiljøer knyttet til hav. Styringsgruppen ledes av Anne Husebekk fra UiT Norges arktiske universitet. Ledere fra Nofima, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet, Innovasjon Norge og Akvaplan Niva sitter i Styringsgruppen.

Rådet skal ledes av Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge. Dette er bredt sammensatt og består av ledere fra sentrale organisasjoner og bedrifter knyttet til hav. Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, og administrativt lagt til Nofima.

 

Til toppen