Signerte EU-deklarasjon om e-forvaltning i Tallinn

Europeisk samarbeid om e-forvaltning var tema på EUs ministermøte i Tallinn 6. oktober. Her signerte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en deklarasjon om felles prinsipper for digitalisering av forvaltningen frem mot 2023.

Statsråd Jan Tore Sanner signerer deklarasjonen.

Statsråden deltok på EU-konferansen om elektronisk forvaltning i Tallinn, organisert av det estiske formannskapet. En del av konferansen var et ministermøte  der en egen deklarasjon om e-forvaltning ble vedtatt.

Viktige tema i deklarasjonen er felles europeiske prinsipper om digitalt førstevalg i alle EU/EØS-land,  at alle skal ha mulighet til å kommunisere digitalt med forvaltningen, deling av data og at staten bare skal be om data én gang fra brukerne. Sikkerhet og tillit er også sentrale tema i deklarasjonen, i tillegg til åpenhet og transparens i forvaltningen.

EU er også opptatt av at landenes digitale løsninger kan spille sammen på tvers av landegrensene, for å støtte det digitale indre marked, som Norge også deltar i.

Ministermøtet samlet ministre og eksperter fra alle EU-land, samt EUs visepresident Andrus Ansip, Estlands tidligere statsminister. Møtet var ledet av Estland minister for digital innovasjon, Urve Palo. Hun besøkte Norge i april i år der hun deltok på den nordisk-baltiske digitaliseringskonferansen "Digital North".

Til toppen