Ny Sjef Cyberforsvaret

Brigader Inge Kampenes ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og beordret til stillingen som Sjef Cyberforsvaret.

Kampenes har bred tjenesteerfaring fra Luftforsvaret og andre avdelinger i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. Han har også erfaring fra internasjonale operasjoner.

Kampenes ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole i 2004, og Forsvarets Høgskoles totalforsvarskurs i 2007.

I perioden 2004 – 2009 var han avdelingssjef ved Avdeling for rådgivning og styrkestruktur i Luftforsvarsstaben. I perioden 2009 – 2012 ledet han Utviklingsavdelingen i samme stab. Deretter begynte Kampenes som seksjonsleder i Forsvarsdepartementet, med spesielt ansvar for kapasitetsutvikling og strukturplanlegging. Denne stillingen ble gradsjustert til brigader i 2014 og brigader Kampenes ble selektert og utnevnt til brigader i denne stillingen, september 2014.

Inge Kampenes tiltrer stillingen som Sjef Cyberforsvaret fra det tidspunkt som Forsvarsdepartementet bestemmer.

Til toppen