Statsministeren diskuterte global pandemibekjempelse med Sør-Afrika

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Norge er blant landene som leder det globale koronasamarbeidet som blant annet skal gi rettferdig fordeling av vaksiner. Denne uken deltok statsminister Jonas Gahr Støre i et møte med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Høye smittetall og nye virusvarianter viser at pandemien fortsatt er en global trussel. Det krever en felles global respons. Sammen må vi styrke den globale innsatsen for pandemibekjempelse. Det er i vår alles interesse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre roser Sør-Afrika

Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Sør-Afrikas president for at de raskt oppdaget og varslet omverden om omikron-varianten. Støre la vekt på at det er viktig at alle land deler viktige erfaringer og samarbeider i kampen mot pandemien.

Norge har lederrolle i globalt koronasamarbeid

Statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at den norske regjeringen bidrar med 2 milliarder kroner i koronasamarbeidet, Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Samtidig benyttet han anledning til å oppfordre andre land til å bidra med en rettferdig andel inn i samarbeidet. De økonomiske bidragene skal gå til innkjøp av vaksiner og teknologier slik at flere land får mulighet til å håndtere pandemien.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Den norske støtten til pandemidugnaden vil sikre bedre vaksinedekning, testkapasitet, behandlinger og verneutstyr for helsepersonell over hele verden. Det er viktig for å redusere dødsfall, virusmutasjoner og sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien, sier statsministeren.

– Vi må derfor få flere land til å ta del i denne dugnaden for å få kontroll på pandemien. Det er avgjørende for at vi skal klarer å levere flere vaksiner, tester og medisiner til lavinntektslandene, sier statsministeren.

Vil ha en bedre fordeling av vaksiner i verden

Tilgangen på verdens vaksiner er svært ulik. Mens 68 prosent av befolkningen i høyinntektsland er fullvaksinert, er kun 3 prosent av befolkningen i lavinntektsland fullvaksinert. Det som startet som en helsekrise, er nå også en sosial og økonomisk krise.

ACT-A og vaksinefordelingsmekanismen Covax spiller en helt sentral rolle for å nå WHOs globale mål om 70 prosent vaksinedekning i alle land innen september 2022. Covax har sikret 2,6 milliarder vaksinedoser for 2021-2022. Så langt er rundt 589 millioner doser fordelt, og det planlegges for at mer enn 1 milliard doser fordeles innen utgangen av året. I tillegg er fordelt rundt 130 millioner tester, og oksygen og smittevernutstyr for 1,2 milliarder dollar.

Fakta om ACT-A

ACT-A er et multilateralt offentlig-privat partnerskap som skal fremme utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr for å håndtere covid-19-pandemien globalt. Verdens helseorganisasjon og Europakommisjonen er vertskap for ACT-A. Norge er med-leder for fasiliteringsrådet for ACT-A sammen med Sør-Afrika.

Fasiliteringsrådet er relativt bredt sammensatt med land fra alle verdensdeler men med hovedvekt på tradisjonelle giverland og større produsentland, samt Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum. Norges hovedoppdrag som med-leder er å bidra til mobilisering av politisk støtte og finansielle bidrag til ACT-A.

Du kan lese mer om ACT-A her: The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator (who.int)