Statsministerens innledning på koronapressekonferanse

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse i forbindelse med redegjørelsen om regjeringens plan for gjenåpning av Norge.

Kjære alle sammen, 
Jeg har i dag orientert Stortinget om regjeringens plan for gjenåpning av Norge.

Formålet med gjenåpningsplanen er å skape forutsigbarhet.

Mange hadde nok håpet på klare datoer for når vi kan åpne opp samfunnet vårt igjen. Det skulle også jeg gjerne lagt frem. 

Men når så mye fortsatt er usikkert, ville ikke fastlagte datoer gitt noen forutsigbarhet.

Vi vet jo alle hvordan covid-19-viruset oppfører seg; hvilke krumspring vi har måttet takle og planlegge for - både når det gjelder nye virus-varianter og hva vi kan vente oss av vaksiner.

I stedet for konkrete datoer gjør vi i gjenåpningsplanen det klart hvilke forutsetninger som må være til stede før det blir lettelser.

Vi bygger på data, ikke datoer. Og vi sier tydelig i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet.

Vi har stått i denne krisen sammen, og skal komme oss ut av den sammen. Gjenåpningen skal skje kontrollert og trinnvis.

Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi vente om lag tre uker før vi kan gå videre. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi kunne gå videre til neste trinn i planen.

Gjenåpningsplanen består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som lettes på hvert av trinnene.

Første trinn, som egentlig er et forberedende trinn, er å reversere alle eller deler av de innstrammingene vi gjorde før påske. De varer i utgangspunktet frem til 14. april, altså neste uke.

Trinn 2 vil med dagens epidemiutvikling og tempo for vaksinasjon, tidligst kunne ta til i siste halvdel av mai.

Detaljene i de fire trinnene står i min redegjørelse - og jeg gjentar ikke de her. Men hovedtanken bak er viktig å ha med seg:

Det er de samme prioriteringene som vi har hatt helt siden mars i fjor, som nå ligger til grunn for hva som kan åpne når.

Vi prioriterer barn og unge først. Deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.

Det er også viktig, når man leser planen, at den vil kunne endres. Blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen.

Det kan også bli nødvendig å gå mer stegvis frem.

I tillegg kan lokale og regionale smitteutbrudd bety strengere regler for enkelte, i perioder. Slik vi alle nå er blitt godt vant til.

Mange kan tenke at dette går for sakte. At vi burde åpne mer - raskere. Vi lengter alle etter det normale livet med reising og aktiviteter.

Men det er en balanse. Vi må, som vi har vært opptatt av hele tiden, holde smittetrykket og antallet sykehusinnleggelser nede.

Vi må ikke miste kontrollen.

Så skal vi likevel glede oss over lyspunktene:

Som at smittetrykket i Norge nå kan se ut til å flate ut.

At vaksinene virker å ha god effekt på smittespredningen.

At én million vaksinedoser er satt, og at vaksineringen fra denne uken intensiveres.

Alt dette er klare forutsetninger for den gjenåpningsplanen regjeringen i dag har presentert.