Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsministerens innledning på pressekonferanse om endringer i regjeringen

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse i forbindelse med utnevnelsen av Odd Emil Ingebrigtsen som fiskeri- og sjømatminister og Guri Melby som kunnskaps- og integreringsminister.

                                                                                       Sjekkes mot framføring.

Jeg har i dag gleden av å presentere Odd Emil Ingebrigtsen som ny fiskeri- og sjømatminister og Guri Melby som ny kunnskaps- og integreringsminister.

Før jeg sier mer om de to nye statsrådene vil jeg gjerne takke Trine Skei Grande og Geir Inge Sivertsen.

Jeg har samarbeidet godt med Trine i mange år, både utenfor og i regjering.
Jeg har respekt for at hun nå har ønsket å gå av som statsråd, men jeg kommer til å savne henne i regjeringskollegiet.

Det er to uker siden Geir Inge gikk av som fiskeri- og sjømatminister. Jeg hadde ønsket at han fikk lenger fartstid som statsråd.

Han ønsket å rydde opp i sakene om etterlønn og styreverv, men opplevde at disse sakene ble så belastende at han bad om å få gå av.

Jeg vil takke ham for innsatsen i regjeringsapparatet, både som statssekretær og statsråd.

Så til dagens nye statsråder.
Odd Emil har den siste tiden vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, og jeg kjenner ham fra et langt liv i politikken.

Han har blant annet vært 6 perioder i lokalpolitikken for Høyre i Bodø. Han har vært ordførerkandidat og før det sentral i Unge Høyre.

Jeg kjenner Odd Emil som en engasjert politiker og næringsutvikler – med et sterkt engasjement for landsdelen han kommer fra.

Han kjenner godt til næringsutfordringene i Nordland og langs kysten etter mange år som bedriftsleder og lokalpolitiker.

Han har blant annet jobbet med å få i gang og gjennomføre viktige bedriftsetableringer og næringsprosjekter.

Dette er nyttige erfaringer å ta med seg når han nå skal drive med næringsutvikling i fiskeri- og sjømatsektoren, og bidra til å bevare og utvikle nye arbeidsplasser langs kysten basert på havets ressurser.

Han har mange viktige saker å ta tak i.
Regjeringen har blant annet fremmet en melding og et lovforslag med et fremtidsrettet kvotesystem for norske fiskerier.

Han skal følge opp arbeidet med å legge bedre til rette for verdiskaping i fiskerinæringen og å gjøre kvotesystemet enklere og mer fleksibelt.

Han skal også følge opp arbeidet mot fiskerikriminalitet, og han får en viktig rolle når vi skal forhandle frem en ny avtale som gjør at norske eksportører av sjømat får god markedsadgang også i Storbritannia.

Regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen.

Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukere i nærmere 150 land.

Bærekraftig vekst i denne næringen vil bidra til økt matproduksjon, økt verdiskaping, økte inntekter til stat og kommune og flere arbeidsplasser langs kysten.

Odd Emil skal jobbe for å legge til rette for dette.

Så til den nye kunnskaps- og integreringsministeren.
Guri kommer nå fra Stortinget, der hun har vært vara for Trine Skei Grande siden 2018.

Hun har allerede lang erfaring fra politikken.
Fra Unge Venstre, kommunestyret i Orkdal, bystyret i Trondheim og Oslo, og som byråd for miljø og samferdsel her i hovedstaden.

Guri har lenge vært opptatt av skole- og utdanningspolitikk, og har lang erfaring fra den sektoren hun nå skal overta styringen av.

Som ny kunnskaps- og integreringsminister vil hun bidra med viktig fagkunnskap.

Hun har 2 år bak seg fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Hun er lektor, har jobbet på videregående skole, med lærerutdanning og på Nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring.

Jeg kjenner Guri som en hardtarbeidende og dyktig person, og jeg gleder meg til å få henne på plass i Kunnskapsdepartementet.

Der har hun forresten vært før. I 2011 og 2012 var hun ansatt som rådgiver i departementet, og skrev da blant annet taler for daværende statsråd Kristin Halvorsen.

Som ny kunnskaps- og integreringsminister skal Guri videreføre det viktige arbeidet som er satt i gang i departementet.

Hun skal arbeide med å sikre gode barnehager og skoler som gir alle barn omsorg, kunnskap og ferdigheter.

Hun skal styrke arbeidet med tidlig innsats for å sikre at elever som strever raskt får hjelp og kan oppleve mestring og læring.

Hun skal arbeide for ytterligere å redusere frafallet i videregående opplæring.

Gjennom inkluderingsløftet skal hun arbeide for å øke mangfoldet i arbeidslivet og i samfunnet gjennom integreringsløftet.

Kampen mot barnefattigdom er en del av det viktige integreringsarbeidet. 

Jeg er glad for å få Odd Emil og Guri med på laget i regjeringen, og ser frem til godt samarbeid fremover.

For å begrense smittefaren, blir opplegget rundt dagens skifte litt annerledes enn vanlig.

Det blir ikke tradisjonelle nøkkeloverrekkelser i departementene, med mange folk presset inn på et kontor.

Derfor gir jeg ordet til Odd Emil og Guri nå - før jeg svarer på spørsmål.

Vær så god.

 

Til toppen