Forsida

Statsministerens program veke 4

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 23. januar

Kl. 09.00: Statsminister Jonas Gahr Støre taler på opninga av konferansen «Hver samtale teller», i regi av Muslimsk dialognettverk. Stad: Thon Hotel Opera, Oslo.

Tema er moskéane si rolle i lokalsamfunnet og kvinner si rolle i moskéane.

Presse som vil vere til stades, må melde seg på til styremedlem i Muslimsk dialognettverk arshad.jamil@islamic.no innan søndag 22. januar.

Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Helene Hoddevik Mørk, telefon 94 35 98 81, e-post hhm@smk.dep.no.

Tysdag 24. januar

Statsministeren reiser til Sør-Odal, Kongsvinger og Elverum.

Kl. 09.00: Statsministeren besøkjer prosjektet Ung Inkludering på Slobrua Gjestegård. Adresse: Slomarka 4, Skarnes.

Kl. 10.15: Statsministeren besøkjer Ny vekst og kompetanse på Promenaden Kafe. Adresse: Kristian Walbys veg 13, Kongsvinger.

Kl. 12.30: Statsministeren møter elevar frå to vidaregåande skular i Kongsvinger. Stad: Sentrum videregående skole, Rådhusplassen 7, Kongsvinger.

Kl. 14.00: Statsministeren besøkjer Åsnes sykehjem. Adresse: Rådhusgata 10, Flisa.

Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

Kl. 15.30: Statsministeren besøkjer Søbakken SFO på Elverum. Adresse: Søbakkvegen 27,  Elverum.

Kl. 16.20: Statsministeren besøkjer Sorenskrivergården barnehage. Adresse: Storgata 68, Elverum.

Pressekontaktar er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.

Onsdag 25. januar

Kl. 14.00: Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på opninga av Møller Medvind Arena på Alnabru, eit hus for inkludering med verksemder frå fleire bransjar. Adresse: Alfasetveien 11, Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91191313, e-post the@smk.dep.no.

Fredag 27. januar

Kl. 14.30: Statsministeren taler under markeringa av den internasjonale holocaust-dagen på Akershusstranda.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91191313, e-post the@smk.dep.no.

Veke 5

Måndag 30. januar

Kl. 11.15: Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkjer Kongsberg Defence & Aerospace i Kongsberg. Dei skal mellom anna få ei orientering om leveransar til forsvarssektoren og produksjonskapasitet, møte lærlingar, fagarbeidarar og tilsette og få ei omvisning i produksjonshallen for NASAMS. Adresse: Bergmannsveien 241, Kongsberg.

Presse som ønskjer å vere med på besøket må akkreditere seg til Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, epost: ronny.lie@kongsberg.com innan 25.01.2023.

Pressekontakt for statsministeren er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no. Pressekontakt for forsvarsministeren er underdirektør Ann Kristin Salbuvik, telefon 906 69 356, e-post: ann-kristin.salbuvik@fd.dep.no.

Kl. 15.15: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkjer elevar og tilsette ved SFO ved Bekkestua barneskole i Bærum kommune. Adresse: Hans Burums vei 26.

Pressekontakt er politisk rådgivar Emma Svarva Giskås, telefon 93 80 94 69, e-post esg@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

Veke 7

Fredag 17. og laurdag 18. februar

Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på den årlege sikkerheitskonferansen i München. Statsministeren deltek saman med utanriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Presse som ønskjer å dekke konferansen, må akkreditere seg her innan 31. januar 2023. Gi også beskjed til smkinfo@smk.dep.no, slik at vi kan følgje opp norsk presse.

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard, telefon 98 83 62 99, e-post hem@smk.dep.no.