Stegvis fremrykking mot én journal

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har nå gitt sin tilslutning til den anbefalte utviklingsretningen mot en felles nasjonal løsning for "én innbygger – én journal".

- Jeg er glad for at vi nå kan ta de første stegene mot "én innbygger – én journal", sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De siste to årene har helse- og omsorgssektoren i fellesskap utredet hvordan visjonen kan realiseres. Regjeringen har nå gitt sin tilslutning til de anbefalingene som helse- og omsorgssektoren kom med tidligere i år. Det innebærer en utviklingsretning for en felles nasjonal løsning som gir en gjennomgående digital journalløsning for hele helsetjenesten.

- Dette vil bli omfattende, og vi må gå stegvis frem gjennom selvstendige prosjekter, men med en overordnet nasjonal styring. Første skritt på vegen blir en utprøving i området som dekker Helse Midt-Norge. Der samarbeider allerede sykehus og kommuner om anskaffelser av en helhetlig løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon. Her får vi en god anledning til å tidlig å teste ut samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Høie. 

Samtidig får Direktoratet for e-helse i oppdrag å følge opp utredningens anbefalinger for den kommunale helse- og omsorgssektoren.

-Vi vet at kommunal helse- og omsorgssektor har et stort behov for bedre IKT-systemer. Jeg vil derfor be Direktoratet for e-helse om å se på hvordan vi kan følge opp utredningens anbefalinger i denne sektoren spesielt. Arbeidet må foregå i tett samarbeid med kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten, øvrige nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner, sier Høie.