Stiftelsesmøte for Jernbaneinfrastrukturforetaket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har et ønske om et bedre jernbanetilbud både til pendlere, andre reisende og til godsnæringen. I tråd med et bredt ønske fra bransjen gjennomføres det nå en omfattende reform og satsing på norsk jernbane. Regjeringens arbeid med fornyelse og forbedring av jernbanen innebærer både kraftig økning i bevilgninger og tydeligere organisering av oppgaver. Etablering av et nytt jernbaneinfrastrukturforetak er en del av dette.

Styret for det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket: Fra venstre: Auke Lont, Ane Breivega, Olaf Melbø, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Toril Nag og Siri Hatlen (leder).

- Med jernbanereformen sørger vi for bedre organisering og klarere roller i norsk jernbanesektor. Dagens stiftelsesmøte for det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket viser at vi er godt i rute med å fornye og forbedre norsk jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Styret for det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket er nå klart. Styrets leder er Siri Hatlen, mens øvrige medlemmer er Olaf Melbø, Ane Breivega, Toril Nag og Auke Lont.

- Jeg er glad for at vi har fått på plass et kompetent styre som nå er klare til å ta tak i mange spennende utfordringer for det nye foretaket, sier Solvik-Olsen.

På dagens stiftelsesmøte diskuterte statsråden og styret både arbeidsoppgaver og prioriteringer i tiden fremover. Det nye Jernbaneinfrastrukturforetaket skal være operativt fra 1.1. 2017, og mye av året vil derfor bli brukt til å få på plass personalressurser, utarbeide forretningsplan og formulere avtaler med det nye Jernbanedirektoratet.

- Jernbaneinfrastrukturforetaket vil ha en tydelig rolle som leverandør av fungerende infrastruktur, sier Solvik-Olsen. Han påpeker at jernbanereformen innebærer et tydelig skille mellom leverandør og bruker av tjenester.

Fakta om Jernbaneinfrastrukturforetaket

  • Fra 1.1. 2017 vil foretaket ha ansvar for operative oppgaver som i dag ivaretas av Jernbaneverket, eksempelvis forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur.
  • Foretaket vil ivareta rutetildeling og trafikkstyring.
  • Foretaket overtar eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS.
  • Foretaket vil ha operativt ansvar for sikkerhetsarbeid, beredskap og krisehåndtering.
  • Foretakets hovedkontor etableres i Oslo.

Mer om jernbanereformen

Større versjon av bildet (Foto: Frøydis Tornøe)