Stillingen som visesentralbanksjef i Norges Bank lyses ut på nytt

Finansdepartementet ønsker å øke søkertilfanget til stillingen som visesentralbanksjef og har besluttet å lyse ut stillingen på nytt.

Det var fire søkere til stillingen som ble lyst ut 21. januar 2021, med søknadsfrist 25. februar 2021. En av søkerne har nærstående som er medarbeider i Finansdepartementet, og kan derfor ikke vurderes for stillingen. Dette er regulert i sentralbankloven § 2-3.

Kunngjøring vil skje etter påske.