Forsiden

Stipender til årets beste skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte ut VELG SKOG-stipender til de fire beste skogfagstudentene i år ved Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

VELG SKOG jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av medlemmer i næringen, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

Skognæringen deler gjennom Velg Skog ut stipend til studenter som tar skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

– Det norske skogbruket trenger folk som dere. Jeg regner med at dere alle er på jobb eller i ferd med å skaffe dere jobb, og jeg er veldig glad for å få lov til å være med og markere avslutningen på viktige og sikkert hyggelige studieår, sa landbruks- og matminister Sandra Borch under stipendutdelingen.

VELG SKOG gir disse stipendene:

  • Kr 25 000,- til den beste Bachelorstudenten ved INN - Evenstad.
  • Kr 50 000,- til hver av de tre beste Masterstudentene ved NMBU, Ås.
  • Kr 50 000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås.

Beste bacheloroppgave på Høgskolen i Innlandet, campus Evenstad.

Vinneren er Magnus Rohde Moslet som har levert oppgaven "Ungskogpleie under koronapandemien, et innblikk i fremtiden".

Beste mastere i skogfag fra NMBU 2022

Her er de tre stipendvinnere med de tre beste karakterene blant dem som gikk ut fra skogbruksstudiet ved NMBU i 2021 – og vinnerne er:

  • Celina Mathiesen
  • Julius Wold
  • Gudmund Botnevik

Beste masteroppgave i skogfag på NMBU 2022

Johan Stubsjøen Storås som har levert masteroppgaven «Effekten av prøvetreutvalg og beregningsmetoder på nøyaktighet og presisjon til volum, middelhøyde og overhøyde på prøveflatenivå».

Store ambisjoner

Regjeringen har store ambisjoner om en økt bærekraftig forvaltning av skogressursene. Vi bør hogge mer tømmer, vi bør bygge opp mer skog og vi bør få til større industriell videreforedling i Norge. Dette er lett for meg å si, men for dem som skal gjøre jobben kreves det god kunnskap og god innsikt i alle sider av skognaturen og skogressursene trevirkets muligheter. Slik kunnskap får man på universitetet på Ås, NMBU og på Evenstad, Høgskolen i Innlandet, sa Sandra Borch.

Skognæringen ønsker med tildelingen å vise at næringen satser for å tiltrekke seg ny og kompetent arbeidskraft.

LMD har i flere år gitt støtte til Velg Skogs rekrutteringsarbeid med penger fra skogbruksmidlene over LUF.

Landbruks- og matminister Sandra Borch og alle vinnerne.
Landbruks- og matminister Sandra Borch og alle vinnerne. Foto: Landbruks- og matdepartementet